Historia Parafii

Parafię 15 kwietnia 1981 r. erygował biskup chełmiński Marian Przykucki wyłączając z parafii św. Mateusza część miasta wokół poewangelickiego kościoła św. Katarzyny. Przynależność miejscowości i ulic do parafii: Brzozowa, Buchholca, Basztowa, Chojnicka (nr 3-23), Dmowskiego (nr 16-32), Droga Owidzka, Iwaszkiewicza, ks. Kellera, bpa Krasickiego, Kościuszki, Korczaka, Krzywa, Kolejowa 15, Lipowa, Mickiewicza (nr 11-25), Norwida, Owidzka, …