Nabożeństwa

 

Niedziele i święta:

07:00, 08:15, 09:30, 11:00, 12:15, 18:00

Dzień powszedni:

06:30, 07:00, 17:30

 

Środa Popielcowa

06:30, 07:00, 15:30, 16:30, 17:30

 

Droga Krzyżowa – Piątki Wielkiego Postu

9:00, 16:00 (Dla Dzieci), 17:00, 19:00 (Dla Młodzieży)

 

Gorzkie Żale – Niedziele Wielkiego Postu

17:15

Nabożeństwa majo­we – o godz. 17:00

Nabożeństwa różań­co­we – w m‑cu paź­dzier­ni­ku o godz. 16:00 dla dzie­ci, 17:00

Nabożeństwa Fatim­skie – 13. każ­de­go miesiąca po Mszy św. wie­czor­nej (od maja do października)

Do Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP – w I sobo­tę m‑ca po Mszy św. o g. 7:00

Nowen­na do MBNP – w każ­dą śro­dę po Mszach św. o godz. 6:30 i 17:30

Modli­twy o powo­ła­nia kapłań­skie i zakon­ne – w I Czwar­tek m‑ca
z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu po Mszy św. wie­czor­nej

 

Indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Czwartek po Mszy św. wieczornej od 18.00 do 19.00

 

I Komunia święta  – 14 maja 2023 – godz. 11.00

Bierzmowanie – 19 maja 2023 – godz. 16.00

Święcenia naszego diakona Radosława Żygowskiego katedra w Elblągu – 27 maja 2023

Prymicja ks. Neoprezbitera Radosława Żygowskiego w naszej parafii – 28 maja 2023 – godz. 12.15