Kapłani pochodzący z parafi

  • ks. Roman Lidziński
  • ks. Piotr Tisler
  • ks. Marek Skok
  • ks. Wojciech Knopik
  • ks. Łukasz Pierowicz
  • ks. Marcin Nurek
  • ks. Radosław Żygowski