Image by Freepik

Poprzedni duszpasterze

Poprzedni proboszczowie:

 • ks. Paweł Szarowski (1950-1968)
 • ks. Jan Kahl (1968 – 1979)
 • ks. Roman Ciecholewski (1979-1986)
 • ks. Henryk Krenczkowski (1986-1988)
 • ks. Roman Walkows (1988-2006)
 • ks. Witold Kreft (2006-2016)
 • ks. Dariusz Nenca (2016-

Poprzedni wikariusze:

 • ks. Jan Lichosyt (1978)
 • ks. Mieczysław Rozmarynowicz (1979)
 • ks. Roman Sadowski (1979)
 • ks. Mieczysław Rietz (1982-1983)
 • ks. Jan Doppke (1982-1983)
 • ks. Bronisław Mitręga (1984)
 • ks. Wiesław Nagórski (1985)
 • ks. Zdzisław Kumor (1986)
 • ks. Adam Rezmer (1987)
 • ks. Kazimierz Grajewski (1987)
 • ks. Dariusz Niklewicz (1988)
 • ks. Franciszek Behrendt (1988)
 • ks. Andrzej Diedrich (1991)
 • ks. Piotr Wilkowski (1991-1992)
 • ks. Stefan Czarnecki (1992)
 • ks. Mariusz Szyca (1994)
 • ks. Romuald Demski (1994-2001)
 • ks. Ireneusz Nowak (2002)
 • ks. Paweł Rąbca (1995-2003)
 • ks. Paweł Sitarek (2003)
 • ks. Jacek Giełdon (2004)
 • ks. Ryszard Hirsch (2006)
 • ks. Dariusz Leman (2007-2008)
 • ks. Robert Mańk (2007-2008)
 • ks. Jerzy Zgoda (2008-2011)
 • ks. Maciej Szczodrowski (2008-2013)
 • ks. Łukasz Wisiecki (2011-2014)
 • ks. Lesław Idzik (2013-2018)
 • ks. Karol Ciesielski (2014-2019)
 • ks. Daniel Ciemniewski (2019-2022)
 • ks. Łukasz Paluszewski (2018-2023)
 • ks. Mateusz Szulc (2022-
 • ks. Andrzej Diedrich (2023-