Wojownicy Maryi

Wojownicy Maryi to Maryjna wspólnota męska, która zawiązała się podczas odbywających się cyklicznie otwartych spotkań formacyjnych dla mężczyzn.

Opiekunem duchowym wspólnoty Wojownicy Maryi jest ks. Dominik Chmielewski SDB.

Jak zostać wojownikiem ?

Etap 1
Obecność i formacja na ogólnopolskich i regionalnych spotkaniach organizowanych przez WM

Etap 2
Przygotowanie uwzględniające wskazówki i zasady podane przez lidera regionalnego

Etap 3
Braterska rozmowa przed Pasowaniem

Etap 4
Pasowanie na Wojownika Maryi podczas kończącego rok formacyjny spotkania

Etap 5 – już jako Wojownik Maryi
Dalsza formacja we wspólnocie wg Kodeksu